updated: 14/02/17

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Kolej Sultan Abdul Hamid > Muat Turun > Pekeliling

PEKELILING/SURAT SIARAN

INDEKS

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981:  Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru [ klik di sini ] (21/11/15) Baharu

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999:  Penyediaan Rekod Pengajaran & Pembelajaran [ klik di sini ] (18/11/15) Baharu

Siaran Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak Kurang Upaya [ klik di sini ] (18/11/15) Baharu

Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Tahun 2015 [ klik di sini ] (04/05/15)

Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2012: Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian [ klik di sini ] (04/05/15)

Surat Pekeliling Am Bil. 8 Tahun 1983: Pemakaian Tanda Nama [ klik di sini ] (04/05/15)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003: Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Eletronik Di Agensi-agensi Kerajaan [ klik di sini ] (04/05/15)

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 3 Tahun 2009: Elaun Murid Berkeperluan Khas (Kategori Orang Kurang Upaya) [ klik di sini ] (04/05/15)

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2009: Kemasukan Kanak-Kanak Warganegara Malaysia Tanpa Dokumen Ke Sekolah [ klik di sini ] (04/05/15)

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002 :Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi KBSR dan KBSM [ klik di sini ] (04/05/15)

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1998: Akta Pendidikan 1996 & Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996 [ klik di sini ] (04/05/15)

 

 

MUAT TURUN

> Borang

> Dokumentasi

> Pekeliling/Siaran

 

Penafian: Kolej Sultan Abdul Hamid tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Mana-mana agensi yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen yang disyorkan oleh            Kolej Sultan Abdul Hamid.

::: Dibangunkan oleh: Jawatankuasa Pembestarian Sekolah KSAH :::